Antiscalantlar


ERBRANE Osmos sistemlerde depozit,kışır önleyici katkı maddesi.
ERBRANE-SC Yüksek sertlikte su-Osmos sistemlerde depozit, kışır önleyici katkı maddesi
ERBRANE-SI Osmos sistemlerde özellikle silis içeriği yüksek olan sularda depozit,kışır önleyici katkı maddesi.
ERBRANE-SW Deniz suyu ile beslenen sistemlerde depozit,kışır önleyici katkı maddesi.