Su Filtrasyon Sistemleri


 filtrasyon
multi

Multimedya Filtreler

Tüm sularda en belirgin kirlenme parametresi olan bulanıklık; AKM, organik madde, silis, tortu gibi etkenlerden meydana gelmektedir. Bu kirleticiler arasında belli bir çapa sahip olanlar multimedya filtrasyon üniteleri ile arıtılır. Kum filtrelerinde, su, çeşitli çaplardaki kum, çakıl ve antrasit katmanlarından uygun hızla geçirilerek, filtre edilir. Aynı zamanda kum filtrelerinden sonra gelen diğer ekipmanların korunması sağlanır. Sistemde belirli bir çalışma süresinden sonra filtre minerali üzerinde tortular birikir. Sistem bu durumda otomatik olarak kendini geri yıkama işlemine alır. Geri yıkama işlemi, yüksek debideki suyun, normal işletmedeki su akış yönünün aksi istikametinde akarak, filtre mineralini yıkaması ve üzerine yerleşmiş tortuyu bulunduğu yerde sökerek ortamdan uzaklaştırmasıdır. Kum filtrelerinde rejenerasyon işlemi, istenilen zamana veya basınç farkına göre hiçbir müdahalesi olmadan otomatik olarak yapılabilir.
 

tandem

 

 

karbon 

Aktif Karbon Filtreler

Aktif Karbon Filtrasyon sistemleri, su içinde bulunması muhtemel renk, tat, koku, organik madde, kanserojen olarak bilinen kloraminler, klorlu organik maddeler ve serbest klorun, adsorpsiyon yöntemi ile sudan uzaklaştırılmasını sağlayan proseslerdir. Bilindiği gibi organik bileşiklerin çoğu toksiktir. Organik moleküller çok büyük bir yüzey alanına sahip olan aktif karbon parçacıkları tarafından tamamıyla tutulur.Aktif Karbon sisteminin belirli bir çalışma süresinden sonra ters yıkama işlemine girmesi gerekir. Sistem bu durumda otomatik olarak kendini geri yıkama işlemine alır. Geri yıkama işlemi yüksek debideki suyun, normal işletmedeki su akış yönünün aksi istikametinde akarak, filtre mineralini yıkması ve minerallerin su ile temas eden yüzeylerini değiştirerek adsorpsiyon kabiliyetini arttırmasıdır. Sistem daha önce belirlenmiş ve programlanmış zamanda hiçbir insan müdahalesi olmadan otomatik geri yıkama işlemine girer.
Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına (1000-1500 m²/g) sahip bir malzemedir. Aktif karbon filtrenin verimliğini, filtre yatağında kullanılan aktif karbonun özellikleri ve suyun filtrasyon hızının doğru seçilmiş olması belirler. Aktif karbon sistemlerde, suyun arıtılması esnasında filtrasyon mekanizmasını yanında absorpsiyon mekanizması da işlem yapmaktadır. Bu sebeple Aktif Karbon Filtreler fiziko-kimyasal artıma yapan sistemlerdir.
Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, mineral yatağının bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü aktif karbon organik maddeyi bünyesinde biriktirir ve eğer suda bakteri varsa bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebepler aktif karbonun daha öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.
demir mangan

Demir Mangan Filtreler

Sularda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan renk ve bulanıklığı, bakteri çoğalmasına sebep olur. Bilhassa tekstil, plastik, kâğıt, deri ve gıda endüstrisinde üretimde istenmeyen sonuçlar meydana gelir.
Filtrelerde kullanılan özel filtrasyon minerali sayesinde 5 ppm’e kadar demir ve 2 ppm’e kadar mangan arıtımı yapılır. Özel mineral arasından düşük hızlarda süzülen erimiş demirin oksitlenerek katmanlar arasında filtre edilmesi sağlanır. Ters yıkama ile dışarı atılan demir ve mangan sudan uzaklaştırılmış olur. Ters yıkama esnasında rejenerant maddeye ihtiyaç yoktur. Fakat 5 ppm’den yüksek demir ve 2 ppm’den yüksek mangan miktarları için farklı filtrasyon minerali ile ters yıkmada rejenerant madde kullanılarak problemlerin çözümü mümkündür
 seperator

Seperatör ve Torba Filtreler

Separatör Filtre sistemleri, özgül ağırlığı sudan fazla olan katı maddelerin ve partiküllerin santrifüj kuvveti etkisi ile sudan uzaklaştırma prensibi ile çalışır. Su, giriş bölmesine teğet olarak girerken oluşan santrifüj etkisi nedeni ile sudan ağır olan partiküller, cihaz çeperlerine doğru savrulur ve spiral hareketlerle toplama bölgesine doğru inerler. Filtrenin alt haznesinde toplanan partiküller periyodik veya sürekli olarak manüel veya otomatik olarak boşaltılır. Partiküllerden ayrılmış su, separatörün ortasındaki girdap vasıtası ile yukarı doğru çekilir ve çıkış hattına geçer.Kartuş filtre sistemleri, filtre gövdesi ve kartuşlardan oluşmaktadır. Filtre gövdesi suyu arıtacak ana eleman olan kartuşlara yuvalık görevi yapar. Filtre gövdeleri paslanmaz çelik ve karbon çelik malzemelerden imal edilebilir. Kartuş filtre sistemlerinden kullanılan kartuşlar değişik mikron hassasiyetlerine sahiptir. Bu nedenle değişik kapasiteler için uygun hassasiyette uygun sayıda ve uygun özellikteki kartuşlar ile mikron mertebesinde hassas filtrasyon yapmak mümkündür. Filtreye giren ham suyun özellikleri, filtrelerin kullanım süresi ve kartuşların kirlenme sürelerini etkileyen kriterlerdir. Kirlenen kartuşlar filtrenin basınç kaybını arttıracağı gibi filtreleme hassasiyetini de azaltacağı için değiştirilmelidir.