Su Şartlandırma Kimyasalları


Kazan Suyu Kimyasalları Soğutma Suyu Kimyasalları Kapalı Devre Kimyasalları Ters Ozmoz Kimyasalları
boiler  temkim soğutma kule chiller Tıkalı Membran
SU ŞARTLANDIRMA TEKNOLOJİLERİ

Su,hayatımızın her alanında olduğu gibi sanayi amaçlı kullanımda da geniş bir yer tutmaktadır.Özellikle mükemmel bir ısı iletim aracı olduğundan,ısıtma ve soğutma amaçlı sistemlerde kullanımı oldukça yaygındır.Sıcak su kazanı,buhar kazanları,ısı iletim hatları,kapalı devre soğutma devreleri,gibi sistemlerde ısı aktarımı için su, mükemmel bir aracıdır.

Ancak suyun beklentilere cevap veren faydalı özelliklerinin yanı sıra istenmeyen bazı yan etkileri de mevcuttur.Bu tip sistemler ısı alış-verişi prensibine göre çalıştığından,ani sıcaklık değişimleri sırasında oluşan ısı farkından ötürü,suyun kimyasal yapısında bazı değişiklikler olur.Özellikle suda çözünmüş halde bulunan bazı mineraller ve bileşikler bu ısı değişimleri sırasında katı faza geçip çökelme eğilimi oluştururlar.Genel olarak kışır-kireç adı verilen birikinti oluşturma etkisinin dışında yine kimyasal yapısına bağlı olarak,suyun metal sistemleri üzerinde aşındırıcı-korozif etkisi de mevcuttur.(detaylı bilgiler için bkz.teknik kütüphane)

Bu zararlı etkiler işletmelere orta ve uzun vadede yüksek bakım onarım maliyetleri getirdiği gibi,zaman zaman ani duruşlara da sebebiyet vererek,üretim kaybı kaynaklı olarak da ek maliyetler oluşturur.Ancak esas maliyet işletme sırasında oluşan enerji kaybından ileri gelmektedir ki bu durum maalesef çoğu işletmemizde enerji verimliliği ölçümleri yapılmadığı için farkına varılmayan bir konudur.

“Ölçmek bilmektir,bilmek yönetmektir” sözünden hareketle yapılan ölçümlerle,oluşan 1mm lik kireç birikintisinin işletme esnasında %6-7, 1mm lik oksit(pas) tabakasının ise %13-15 leri aşan enerji sarfiyatına yol açtığı tespit edilmiştir.1m³ buhar üretimi için gerekli yakıt maliyeti üzerindeki etkisi hesaplandığında bu değer çok daha iyi anlaşılabilir.

İşte bu noktada suyun islahı-şartlandırılması işlemleri devreye girer.Bunun için iki ana yöntem, fiziksel ve kimyasal şartlandırma teknikleri geliştirilmiş olup ilki genelde ön arıtma dediğimiz işlemlerle filtrasyon prensibinden yola çıkılarak tasarlanmış sistemlerden oluşur ki amaç kademeli olarak,sudaki askıda katı maddeleri tutmak,suyu yumuşatmak,varsa serbest kloru ve kokuyu gidermek, demineralize su elde etmek olarak sıralanabilir.Bu kombinasyonların biri, birkaçı veya tamamı birlikte uygulanabilir ki ön filtrasyon ne kadar iyi yapılırsa endüstriyel kullanım açısından o kadar kaliteli bir besi suyu üretilmiş olur.

Besi suyu ne kadar iyi bir ön arıtmaya tabi tutulursa tutulsun,tam bir islah için kimyasal şartlandırma mecburidir.Fiziksel arıtım metodlarıyla suyun içerisindeki safsızlıklar büyük oranda bertaraf edilse de kalan eser miktardaki safsızlıklar özellikle sürekli taze su takviyesinin olduğu açık sistemlerde konsantrasyon katsayısının da etkisiyle risk oluşturacak değerlere kısa sürede ulaşıp önlemi alınmadığı takdirde artan bir ivmeyle enerji sarfiyatlarının yükselmesine ek olarak uzun vade de yüklü bakım onarım maliyetlerine sebebiyet verecektir.Ayrıca korozyona sebebiyet veren ve suyun içerisinde bulunan çözünmüş oksijenin ve pH değerlerinin kontrol altında tutulması ancak kimyasal metodlarla mümkün olabilir. Fiziksel yöntemlerle bir noktaya kadar arıtılabilen suyun metale zararlı etkilerini tamamen bertaraf etmek amacıyla uygun kimyasal şartlandırma programları uygulanır.Bu amaçla proses besi sularının karakteristik özellikleri tespit edilerek,çalışma koşulları da göz önüne alınarak uygun kimyasal karışımlar hazırlanır ve besi suyuna belli oranlarda katılması sağlanarak sistem düzenli yapılan kimyasal analizlerle kontrol altında tutulur.

TemKim olarak su şartlandırma işlemine bir bütün olarak bakmakta ve birbirini tamamlayan tüm bu metodları alanında iyi yetişmiş kadromuzla uygulamaktayız.Günden güne gelişen teknolojiyi yakından takip etmekte,ar-ge ekibimizin geliştirdiği yeni nesil kimyasal formülasyonlarla, su şartlandırma alanındaki yenilikleri hızla müşterilerimizin istifadesine sunmaktayız.Bu doğrultuda su şartlandırma teknolojileri adı altında topladığımız ürün ve hizmetlerimizle ilgi  ön bilgi almak için sitemizdeki ilgili sayfaları incelemenizi önerir detaylar içinse satış mühendislerimizle temasa geçmenizi rica ederiz.