Kazan Suyu Kimyasalları


 

ERKORİN Buhar ve kaynar su sistemlerinde kışır ve korozyon önleyici. How_hard_water_effects_you_plumbing_system
ERKONİN Buhar hatları korozyon önleyici.
ERAY Kazan suyu pH, alkalinite ayarlayıcı.
EK-1 Buhar ve kaynar su sistemlerinde kışır ve korozyon önleyici.
EK-1P Toz ürün- Buhar ve kaynar su sistemlerinde kışır ve korozyon önleyici.
stock-photo-water-industry-filter-clean-drinking-industry-drop-gears-cogs-symbol-teamwork-network-conservation-71314900
EK-1 WH Buhar ve kaynar su sistemlerinde kışır ve korozyon önleyici.
EC-2 Buhar hatları korozyon önleyici.
EC-2H Buhar ve sıcak su kazanı oksijen korozyonu önleyici.
EC-3 Uzun kondans hattı olan (> 400 m) buhar kazanları ve buhar hatlarında
BOILER COAGULANT Buhar ve kaynar su kazanlarında çamur önleyici katkı maddesi fouling_P1.jpg.w300h215
EK-4 Buhar ve kaynar su sistemlerinde kışır ve korozyon çözücü katkı maddesi.
EK-5 WH Buhar kazanı, buhar hatları ve kaynar su sistemlerinde kışır ve korozyon önleyici
EK-5 Buhar kazanı, buhar hatları ve kaynar su sistemlerinde kışır ve korozyon önleyici
ERFOS-3 Buhar ve kaynar su kazanlarında kireç oluşumunu önleyici katkı maddesi

 

Kazan Kimyasalları

Kazanlar sıcak su veya buhar elde etmek amacıyla sanayide yaygın olarak kullanılırlar.Çok çeşitli kazan tipleri olmakla birlikte konumuz itibariyle kazanları 4 ana grupta değerlendiririz,

Alev Borulu Kazanlar

Su Borulu Kazanlar

Düşük-Orta Basınçlı Kazanlar

Yüksek Basınçlı Kazanlar

Sanayide kullanılan kazanlarda yakıt tipi olarak genelde doğalgaz,kömür ve giderek azalan oranda da olsa fuel-oil kullanılmaktadır.Son zamanlarda özellikle enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla doğalgazla çalışan skoç tipli kazanların yerini,kömürle çalışan yeni nesil akışkan yataklı su borulu kazanlar almaya başlamıştır.

Kazan sularında iyi bir iç ıslah için besi suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri detaylı analiz edilmeli, besi suyunun hangi ön işlemlerden geçirildiği saptanmalı bu amaçla prosesin akım şeması ayrıntılı bir şekilde çıkartılmalıdır.Zira suyun prosese girdiği anda hangi meyilde olduğu (birikinti,korozyon.gb) belirlenmeden standart hazır formülasyonlarla oluşturulmuş kimyasal karışımların yetersiz kalması,hatta ters etkiler doğurması kuvvetle muhtemeldir.

Kazan sularında iyi bir iç ıslah için besi suyunun özelliklerinin yanı sıra kazan tipinin de doğru tespit edilmesi gerekmektedir.Zira düşük basınç ile yüksek basınçlı kazanlar arasındaki suyun kimyasal davranışları,karakteristik özellikleri farklılıklar gösterir.Benzer bir şekilde su borulu bir kazanla skoç tipli bir kazan içerisinde ısıya tabi tutulan suyun fiziksel davranışları da farklıdır.Dolayısıyla su kaynaklı yaşanılan sıkıntılarda farklıdır,örneğin skoç tipli bir kazanda suyun sebep olacağı birikinti tipi cehennemlik ve alev-duman borularının dış çeperindeyken,su borulu kazanda iç çeperdedir ve oluşum hızları ile sisteme vereceği zararlar farklılık gösterir.Su borulu kazanlarda birikinti oluşma yatkınlığı daha fazla ve daha hızlı olup,etkisi borunun tıkanması ve bir süre sonra tavlanıp patlaması şeklindedir,ayrıca ani duruşlara sebebiyet verdiği gibi temizlik işlemi skoç tipli kazanlara göre çok daha zor ve zahmetlidir.

Yukarıda belirtilenler ve bu sayfada yer vermediğimiz diğer ayrıntılar(detaylı bilgi için bkz.teknik kütüphane) kazan kimyasalı seçiminde ve uygun şartlandırma programının hazırlanmasında pek çok etkeni göz önünde bulundurmayı gerektirir.Bu da proseslere hakimiyet ve kimya konusunda uzmanlık gerektirir.

TemKim,bilgi birikimi,saha tecrübesi ve konusunda uzman personeli ile kendi alanında müşterilerine özgün profesyonel çözümler sunar.

İşletmenizde bulunan kazan-buhar sistemlerindeki proses suyunun objektif kimyasal analizleri, maliyet-verimlilik raporlaması ve özgün çözüm önerilerimiz için bizlerle irtibata geçiniz.